Strategische marketing

In 8 heldere stappen tekenen we via individuele gesprekken of workshops de beste strategische marketingaanpak uit voor jouw KMO. We denken mee met jou als bedrijfsleider.


Wat is de missie en visie van je bedrijf en waar sta je voor?
Welke marktpositionering levert de hoogste groei en rendabiliteit op?

Hoe onderscheid je je op de markt en wat maakt jouw bedrijf uniek?
Welke doelen wil je bereiken?

In welke doelgroepen zit voor jou het grootste potentieel?
Wat is de beste communicatiestrategie om jouw potentiële klanten te bereiken?

Meer over onze aanpak voor strategische marketing

Marketingimplementatie

We vertalen je strategisch marketingplan naar een concreet implementatieplan. Vervolgens ondersteunen we je voor de praktische uitvoering. Jij bepaalt hoe ver we gaan.


Investeren in strategische marketing is alleen waardevol als je de strategie ook daadwerkelijk implementeert.

The Marketing Lab vertaalt je strategisch marketingplan naar een gedetailleerd en concreet uitvoeringsplan op korte en middellange termijn.

We ondersteunen je bij de praktische uitvoering zodat je op termijn zelf het heft in eigen handen kan nemen.

Meer over onze aanpak voor marketingimplementatie

Coaching

Verandering lukt alleen als jij en je organisatie open staan voor verandering. Coaching loopt als een rode draad doorheen onze aanpak. Daarnaast behoren parallelle coachingstrajecten tot de opties.


Coaching – zeg maar de begeleiding van mensen tijdens veranderingsprocessen – zit altijd impliciet vervat in onze aanpak voor uitwerking van een strategisch marketingplan of marketingimplementatie.

Wil je tijdens het veranderingstraject nog meer aandacht voor individuele coaching van jezelf of je team? Dit kan perfect.

Dankzij onze jarenlange ervaring in coaching én marketing, zijn we uniek in Vlaanderen met deze succescombinatie.

Meer over onze aanpak voor coaching